Dự án

Công ty Cổ phần Xây lắp Hoàng Nguyên (tên viết tắt tiếng Anh là HOANG NGUYEN CONSTRUCTION.,JSC)chuyên xây lắp các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng

Dự án: Cải tạo chất lượng nước Chùa cầu Hội An

Thông tin dự án
  • Khách hàng: Chùa cầu Hội An
  • Diện tích xây dựng: 4.800m2
  • Địa chỉ: Thành Phố Hội An, Quảng Nam
Hình ảnh dự án
 
tag

Chuyên mục liên quan