Dự án

Công ty Cổ phần Xây lắp Hoàng Nguyên (tên viết tắt tiếng Anh là HOANG NGUYEN CONSTRUCTION.,JSC)chuyên xây lắp các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng

Dự án: Mở Rộng Nhà Máy KALBAS

Thông tin dự án
  • Khách hàng : KALBAS
  • Dự án: Mở Rộng Nhà Máy KALBAS
  • Địa chỉ: KCN Đồng Văn II, Hà Nam
Hình ảnh dự án
 

Chuyên mục liên quan